Het bestuur van "De Laatste Eer" bestaat uit:
Durk Tuinier voorzitter 0514 - 605953
Femmie Draaijer-Keuning
dleharich@hotmail.nl
secretaris 
Westerbuorren 17
8561 JG  Balk

0514 - 604322
Lucie Reijenga-de Boer
luciereijenga@planet.nl
penningmeester / ledenadministratie
De Weind 68
8561 JB  Balk

0514 - 602600
Foppe de Jong bestuurslid 0514 - 603920
Ina Bruinsma-Ottema bestuurslid 0514 - 603096