Kinderen van leden zijn t/m 17 jaar gratis lid, mits zij zijn ingeschreven (vaak via hun ouders) bij de vereniging.
Vanaf 18 jaar zijn ze zelfstandig lid en bij betaling van de jaarlijkse contributie hebben ze recht op ledenkorting.

Ook op latere leeftijd kan men lid worden. Dit betekent dat er eenmalig inleggeld verschuldigd is.
Er is immers vanaf 18 jaar geen contributie betaald. De hoogte van het inleggeld is afhankelijk van de leeftijd
op het moment van inschrijving.
Graag informeren wij u hierover.

Elk jaar in de algemene ledenvergadering worden de contributie en de ledenkorting opnieuw vastgesteld.
Dit jaar blijft de contributie 16,00 en de ledenkorting 900,00.
De ledenkorting geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook werkelijk wordt verzorgd door
Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Harich of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend aan een andere
vereniging/uitvaartverzorger.

Wijziging in uw gezinssituatie, verhuizing e.d. graag doorgeven aan de ledenadministratie.

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" wil zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de overledene.
Er bestaat een lijst om uw persoonlijke wensen vast te leggen. 
Voor de wensenlijst klikt u hier.

Bewaar deze ingevulde lijst bij uw waardevolle papieren!