Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk.

Het betekent dat al uw rechten dan komen te vervallen.
Kijk bij lidmaatschap of overleg met het bestuur.