Wanneer iemand komt te overlijden:

-  Waarschuw eerst de huisarts, hij maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.

-  Neem contact op met de uitvaartverzorger van DLE Harich, Gerda de Kleine, 06-51910584.

-  Ga na of de overledene een wensenlijst heeft achtergelaten met zijn of haar wensen van de uitvaart en daarna.
   Ook is het van belang om een evt. testament te raadplegen.

- Voor een persoonlijke wensenlijst klikt u hier