De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan.

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk en een afscheid door overlijden brengt heel veel emotie met zich mee.

Naast het verdriet om het verlies van een dierbare, moeten er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige wijze naar zijn/haar laatste rustplaats te begeleiden.

Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich.
Een uitvaart regelen is altijd maatwerk, omdat elk mens uniek is. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Onze uitvaartverzorger  Gerda de Kleine is dag en nacht bereikbaar op tel. nummer van DLE Harich 06-51910584.

Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenkorting.
Deze korting en het te betalen jaarlijkse contributiebedrag wordt ieder jaar opnieuw
vastgesteld op de ledenvergadering. Elk lid heeft dus inspraak bij het te voeren (financiŽle) beleid van "De Laatste Eer".

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 
Harich
 
Ruigahuizen
Crematorium Schoterhof