Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Harich is opgericht op 20 januari 1916.

Doel van de vereniging: Nabestaanden bij te staan in het begeleiden van de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats.
Dit alles zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Onze vereniging is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk in Friesland.

Hieronder de linken voor Huishoudelijk reglement en Statuten.

Huishoudelijk reglement - groot 800 kb.

Statuten 1997 - groot 3.4 Mb.
(beiden zijn eventueel op te vragen bij de vereniging)