Home

De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk en een afscheid door overlijden brengt heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare, moeten er in korte tijd veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige wijze naar zijn/haar laatste rustplaats te begeleiden.

Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden, die taak op zich. Een uitvaart regelen is altijd maatwerk, omdat elk mens uniek is. Een en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Onze uitvaartverzorger Tiete Groenhof is dag en nacht bereikbaar op het nummer van DLE Harich:

06-51910584.

De vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een ledenkorting op de nota. Deze korting en het te betalen jaarlijkse contributiebedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Elk lid heeft dus inspraak bij het te voeren (financiĆ«le) beleid van “De Laatste Eer”.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.