Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger

Aan de leden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” HarichHarich, 18 november 2017. Onderwerp: Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger Geachte leden, Wegens persoonlijke omstandigheden heeft onze uitvaartverzorger Johan Kranenburg tijdelijk zijn functie neergelegd.Voor deze periode is uitvaartverzorger mevrouw Femke Tijsma, opgegroeid en woonachtig te Balk, aangesteld. Ze is te bereiken op het telefoonnummer van DLE Harich: 06-51910584. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag van u. Met vriendelijke groet,Namens het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” […]

Continue reading

Jaarvergadering 26 februari 2018

Verslag algemene ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2018. De voorzitter opent de vergadering en heet 13 leden welkom.In zijn openingswoord geeft hij uitleg over de wensenlijst.Voor nabestaanden kan deze lijst, waarin de wensen van de overledene zijn opgeschreven, een waardevolle aanvulling zijn op het organiseren van zijn/haar uitvaart. Bestuursverkiezing:Femmie Draaijer is aftredend en herkiesbaar en is met applaus herkozen in het bestuur.Johan Kranenburg heeft aangegeven te stoppen als bode.Als bestuur gaan wij op zoek […]

Continue reading