Bij een overlijden

Wanneer iemand komt te overlijden:

–  Waarschuw eerst de huisarts, hij/zij maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister.

–  Neem contact op met de uitvaartverzorger van DLE Harich, Tiete Groenhof of een ander dienstdoende uitvaartverzorger: 06-51910584. Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.

–  Ga na of de overledene een wensenlijst heeft achtergelaten met zijn of haar wensen van de uitvaart en daarna.

Ook is het van belang om een evt. testament te raadplegen.

– Voor het maken van een persoonlijke wensenlijst klikt u hier.