Bestuur

Het bestuur van “De Laatste Eer” bestaat uit:

VoorzitterBouke Albada0514 – 60 24 63
SecretarisFemmie Draaijer-KeuningWesterbuorren 17,
8561 JG Balk
0514 – 60 43 22
dleharich@hotmail.nl
Penningmeester / ledenadministratieLucie Reijenga-de BoerDe Weind 68,
8561 JB Balk
06- 50 23 60 16
luciereijenga@planet.nl
BestuurslidFoppe de Jong0514 – 60 39 20
BestuurslidIna Bruinsma-Ottema0514 – 60 30 96