Bestuur

Het bestuur van “De Laatste Eer” bestaat uit:

VoorzitterBouke Albada06 – 25 12 85 02
SecretarisFemmie Draaijer-KeuningWesterbuorren 17,
8561 JG Balk
0514 – 60 43 22
dleharich@hotmail.nl
Penningmeester / ledenadministratieLucie Reijenga-de BoerDe Weind 68,
8561 JB Balk
06 – 50 23 60 16
luciereijenga@planet.nl
BestuurslidFoppe de Jong06 – 23 79 64 54
BestuurslidIna Bruinsma-Ottema0514 – 60 30 96