Kosten en bijverzekeren

De kosten van een uitvaart zijn heel divers en kunnen behoorlijk oplopen. Uit ervaring weten we dat de kosten van een uitvaart minimaal € 4.500,- zijn. 
Voor een voorzichtige indicatie klikt u hier. Let op, dit is een indicatie.


U overlegt met de uitvaartverzorger bij een overlijden over de wensen van de overledene en/of nabestaanden. De uitvaartverzorger zal u dan aan de hand van een kostenraming inzicht geven in de te verwachten kosten van de uitvaart. Aan de hand daarvan kunt u eventueel uw keuzes aanpassen. Denk hierbij aan keuzes zoals vervoer, kist, rouwkaarten, rouwadvertenties, dragers, muziek en nazit met consumpties.

Een goede reden om lid te zijn, naast de ledenkorting, is natuurlijk de geruststelling dat u bij een overlijden kunt rekenen op mensen uit uw omgeving. Ervaren mensen uit Harich en omstreken staan u en uw familie bij om de uitvaart goed te begeleiden. Dit kan daardoor met een eigen persoonlijke inbreng, want vaak kent u onze uitvaartverzorger en andere betrokkenen zoals bestuursleden, evt. koster en dragers enz.

Bijverzekeren

U wordt misschien wel eens telefonisch of via de post benadert om een uitvaartverzekering af te sluiten. Wij staan hier als vereniging niet negatief tegenover en dit kan ook gewoon naast uw lidmaatschap bij ons. Als DLE Harich doen wij niet aan verzekeren. De ledenkorting die u van ons krijgt is niet voldoende om uw uitvaart te betalen. Er zijn vele mogelijkheden voor bijverzekeren. 

Wat in onze ogen leidraad voor uw afweging kan zijn:
Alleen verzekeren, wat u zelf niet kunt betalen.
Kiest u voor bijverzekeren, let dan op de te betalen premie en de gestelde voorwaarden.
Sommige verzekeringen hebben in de voorwaarden staan, dat zij uw uitvaart regelen. Dus met personeel van die verzekeraar. Onze vereniging is op basis van non-profit, we zijn een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk.

Eventueel helpen wij u vertrouwelijk bij uw afweging.