Historie

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ uit Harich, ontstaan uit de zogenaamde burenplicht, is opgericht 20 januari 1916 en heeft als doel al haar leden een waardig afscheid te geven.
Dit alles zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk in Friesland welke weer samenwerkt met Nardus, het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartorganisaties.

Van onze leden wordt jaarlijks contributie gevraagd. Ook niet-leden kunnen, tegen betaling, gebruik maken van onze diensten.

In de Algemene Ledenvergadering wordt de contributie en de ledenkorting bij overlijden vastgesteld.

April 2018 kreeg het bestuur van DLE Harich op de ALV van de Federatie van Uitvaartverenigingen de Nardus Gedragskode, later Nardusnorm, uitgereikt.

De Nardusnorm kan worden aangevraagd en wordt alleen uitgereikt wanneer men aan een hoog kwaliteitsniveau voldoet.