Lidmaatschap

Een lidmaatschap vraagt u eenvoudig aan bij onze penningmeester. Samen wordt er dan een ingangsdatum gekozen.

Vanaf deze datum bent u lid en hebt u recht op de diensten die wij als vereniging aanbieden. Dit houdt in dat er altijd een uitvaartverzorger bereikbaar is die u nabestaanden altijd kunt bellen. Samen kunnen zij dan afspraken maken en worden uw nabestaanden begeleid door een ervaren persoon om alle zaken met betrekking tot de uitvaart te regelen. Dit alles wordt gedaan op non-profit basis, onze uitvaartvereniging is zonder winstoogmerk

Kinderen van leden zijn t/m 17 jaar gratis lid, mits zij zijn ingeschreven (vaak via hun ouders) bij de vereniging. Vanaf 18 jaar is er de keuze zelfstandig lid te worden en bij betaling van de jaarlijkse contributie, hebben leden recht op de diensten van onze uitvaartvereniging en op de ledenkorting.

Op de kosten van de uitvaart krijgen leden €900,- korting op de nota. Ook op latere leeftijd kan men lid worden. Hierbij vragen wij wel inleggeld, omdat u dan geen contributie hebt betaald vanaf uw 18e. De hoogte van het inleggeld is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van inschrijving. Graag informeren wij u hierover.

Elk jaar wordt in de Algemene Ledenvergadering de contributie en de ledenkorting opnieuw vastgesteld. Momenteel bedraagt de contributie € 16,- en de ledenkorting € 900,-. 

De ledenkorting geldt alleen wanneer de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend aan een andere vereniging/uitvaartverzorger.

Wijziging in uw gezinssituatie, verhuizing e.d. graag doorgeven aan de ledenadministratie.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” wil zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de overledene.

Wij hebben voor u een lijst samengesteld om uw persoonlijke wensen vast te leggen. Het is natuurlijk uw eigen keus om deze in te vullen, maar het kan uw nabestaanden helpen en de geruststellende gedachte geven bij het organiseren van uw uitvaart, dat deze naar uw wens wordt uitgevoerd.


Voor de wensenlijst klikt u hier.

Bewaar deze ingevulde lijst bij uw waardevolle papieren of op een plaats die u met uw nabestaanden heeft besproken.