Jaarvergadering 26 februari 2018

Verslag algemene ledenvergadering DLE Harich op 26 februari 2018. De voorzitter opent de vergadering en heet 13 leden welkom.In zijn openingswoord geeft hij uitleg over de wensenlijst.Voor nabestaanden kan deze lijst, waarin de wensen van de overledene zijn opgeschreven, een waardevolle aanvulling zijn op het organiseren van zijn/haar uitvaart. Bestuursverkiezing:Femmie Draaijer is aftredend en herkiesbaar en is met applaus herkozen in het bestuur.Johan Kranenburg heeft aangegeven te stoppen als bode.Als bestuur gaan wij op zoek […]

Continue reading