Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger

Aan de leden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” HarichHarich, 18 november 2017.

Onderwerp: Tijdelijke vervanging uitvaartverzorger

Geachte leden,

Wegens persoonlijke omstandigheden heeft onze uitvaartverzorger Johan Kranenburg tijdelijk zijn functie neergelegd.
Voor deze periode is uitvaartverzorger mevrouw Femke Tijsma, opgegroeid en woonachtig te Balk, aangesteld. Ze is te bereiken op het telefoonnummer van DLE Harich: 06-51910584.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Harich,

Femmie Draaijer-Keuning (secretaris)