Viering 100 jarig bestaan,

Viering 100 jarig bestaan “De Laatste Eer” Harich op 4 en 5 november 2016.

Gedenken in de Protestantse kerk te Harich vrijdag 4 november.

Bij binnenkomst wordt iedereen verwelkomd met een kopje koffie/thee en een plak cake. De beamer in de kerk draait en laat ons beelden zien van de omgeving van Harich en Ruigahuizen. Deze beelden zijn gemaakt met een drone en beide begraafplaatsen komen op deze manier goed tot hun recht.

In zijn openingswoord merkt voorzitter Durk Tuinier op dat vroeger bij sterfgeval, burenplicht/zorg vanzelfsprekend was. In de jaren ’20 kwam hier verandering in, de begrafenisvereniging nam de taak over. Het taboe dat rust op een overlijden verandert, mensen uiten zich meer, maken wensen tijdens hun leven kenbaar.

Alie Elgersma heeft de notulen van de afgelopen 100 jaar doorgelezen en beknopt op papier gezet. Ina Bruinsma neemt ons mee in de tijd en leest passages uit de notulen voor. Contributie verhoging en aanschaf nieuwe kleding zijn agendapunten die wij regelmatig terugvinden.
Bij een afscheid van een bestuurslid was het gebruikelijk dat je een wandelstok met inscriptie ontving. Hier kwam een eind aan omdat een bestuurslid geen wandelstok wenste als afscheidscadeau. Na dit verhaal luisteren wij naar Claudia de Breij met haar nummer “ Mag ik dan bij jou zijn” 

Rommy Elgersma geeft ons een duidelijke uitleg hoe wij om kunnen gaan met het verlies van een dierbare. Hoe wij als buitenstaander nabestaanden met eenvoudige gebaar kunnen ondersteunen. Ook bij verwerking van bv. geen werk meer, kinderen gaan op zichzelf wonen, verbroken relatie enz. kan men begeleiding krijgen. Hierna luisteren we naar “You raise me up”.

Nel Kranenburg spreekt namens de Protestantse kerk Harich-Ruigahuizen en Frans Veltman namens “De Fryskse Maren”. Ze uitten hun waardering voor de vereniging.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, hij is blij verrast met deze goede opkomst. Tot slot draait de beamer nog eens met de prachtige beelden van onze omgeving en kan voor in de kerk het logo van onze vereniging, een hart van bloemen, bewonderd worden.

Bij het verlaten van kerk wordt een herinneringskaars uitgedeeld.

Zaterdag 5 november.

Bij “Ons Gebouw” is duidelijk te zien dat er een Uitvaartbeurs georganiseerd wordt. Een koets met zwarte rouwkist een oude boerenkar en 3 rouwauto`s met kisten zijn te bezichtigen op het plein.
Binnen staan de stands van o.a. DLE Harich, Kerkvoogdij PKN, Ons Gebouw, Notaris Hoekstra, Bloeicentrum Burghgraef, Koesterkisten van Sjoeke Kampen, Hutting steenhouwer, Crematorium Sneek, Disco Silver voor de belichting, Dieuwke Melchers drukwerk, Hospice “De Kime” Sneek en oude gebruiksvoorwerpen bij een begrafenis van Dhr. Eppinga. 
Midden in de zaal staan drie kisten: Landmanskist, gemaakt door J. Landman, Fryske Gea kist en een kist in een vorm van een boek (Kistenmaker). In de hal stond een groot doek van de Friese Federatie, het overkoepelend orgaan van de Uitvaartverenigingen.
De hele dag was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp “Uitvaart” en wat daar zoal bij komt kijken.

Wij, als bestuur, kijken terug op een geslaagd weekend en bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Belangstellenden bedankt voor jullie komst. Zonder jullie was dit jubileum niet geslaagd geweest.